O NAMA

Poduzeće LGV COMPANY d.o.o.strong> registrirano je pri Trgovačkom Sudu u Splitu 27.10.1993 godine kao društvo s ogranićenom odgovornošću i pod punim nazivom: LGV COMPANY međunarodno otpremništvo i knjigovodstvene usluge.
Djelatnost poduzeća je:

 • računovodstvene usluge
 • porezno savjetovanje
 • financijska analiza
 • međunarodno otpremništvo (zastupanje pravnih i fizićkih osoba u svim carinskim postupcima)
 • devizno i vanjskotrgovinsko savjetovanje
 • carinsko savjetovanje
 • organizacija transporta u tuzemstvu i inozemstvu
 • Ministarstvo Financuja Republike hrvatske svojim rješenjem od 1995 godine je izdalo dozvolu za obavljanje registrirane dijelatnosti.
Poduzeće ima 3 stalno zaposlena djelatnika

USLUGE LGV company d.o.o.

Lorem ipsum dolor sit amet, consect adipiscing elit. Etiam metus libero mauriec ignissim fermentum.

icon Raspon usluga

► knjigovodstvene usluge za poduzeća,
► knjigovodstvene usluge za obrte i slobodna zanimanja,
► knjigovodstvene usluge za obrtnike koji su obveznici poreza na dodanu vrijednost,
► praćenje poslovanja klijenta i upozorenje na eventualne nepravilnosti u poslovanju, propuste i slično,
► pomoć u izradi poslovnih planova (za dobivanje poticaja, bespovratnih sredstava i sl.),
► pomoć u izradi odluka vezanih za zakonske propise (za fiskalizaciju – interni akt, blagajnički maksimum, općenito – prigovor potrošača i sl.).


icon KNJIGOVODSTVO

Naši djelatnici svojim stručnim obrazovanjem i prije svega iskustvom, svojim znanjem i svojom ljubaznošću i predanošću učiniti će da se kod nas osjećate ugodno i da ne morate brinuti oko zakonskih propisa, vođenja poslovnih knjiga, te ćete se moći posvetiti ostvarivanju dobiti i rastu Vaše tvrtke.

icon VISOKA UČINKOVITOST

U našem knjigovodstvenom servisu ćete dobiti kvalitetnu uslugu, pouzdanost u svakom segmentu posla, fleksibilnost i susretljivost. To su glavne karakteristike kojima se ponosimo od samog početka svojeg poslovanja. Mi ćemo vam biti pravi oslonac i biti sigurni da ćete poslovati u skladu sa zakonskim propisima.UPUTE

Da bi smo što kvalitetnije i brže obavljali zajedničko poslovanje skrećemo pažnju našim korisnicima na slijedeće radnje koje je sam korisnik dužan obaviti:


Mjesečne obveze poduzetnika:

ŠTO SE PREDAJE KOME ROK
PDV obrazac Porezna uprava do 20-tog u mjesecu
JOPPD obrazac Porezna uprava sa svakom isplatom plaće, putnih naloga i svih ostalih neoporezivih isplata radnicima
Plaća,porezi i doprinosi do 15-tog u mjesecu za protekli mjesec

Kvartalne obveze poduzetnika:

Statistička izvješća
ŠTO SE PREDAJE KOME ROK
PDV 01.01.-31.03.tekuće godine Porezna uprava do 30. 04.tekuće godine
PDV 01.04.-30.06.tekuće godine Porezna uprava do 31. 07.tekuće godine
PDV 01.07.-30.09.tekuće godine Porezna uprava Porezna uprava do 31. 10.tekuće godine
PDV 01.10.-31.12.tekuće godine Porezna uprava do 31. 01.tekuće godine

TSI- pod više nisu obvezni.


Godišnje obveze poduzetnika

ŠTO SE PREDAJE KOME ROK
Prijava poreza na dohodak Porezna uprava do.28.02.tekuće godine
Prijava poreza na dobit Porezna uprava do 30.04.tekuće godine
Bilješke uz financijska izvješća FINA do 30.06. tekuće godine
Bilanca,Račun dobiti i gubitka Porezna uprava do 30.04.tekuće godine
Statističko izvješće GFI pod FINA do 31.03.tekuće godine
Obrazac RAD-1 Zavod za statistiku do 15.04.tekuće godineCJENIK

CIJENE USLUGA:

PRVI MJESEC USLUGE VOĐENJA KNJIGA JE BESPLATAN.

ZA OBRTNIKE: ZA FIRME: /DO 5 ZAPOSLENIH/ ZA FIRME: /PREKO 10 ZAPOSLENIH/
OD 500,00-1000,00 KN 800,00-2000,00 KN PREMA DOGOVORUZAKONI

U našem je poslovanju nužno poštivanje mnogih zakona i podzakonskih akata.
Izdvajamo najvažnije:

 1. Zakon o trgovačkim društvima
 2. Zakon o računovodstvu
 3. Međunarodni računovodstveni standardi
 4. Opći porezni zakon
 5. Zakon o porezu na dobit
 6. Pravilnik o porezu na dobit
 7. Zakon o porezu na dohodak
 8. Pravilnik o porezu na dohodak
 9. Zakon o porezu na dodanu vrijednost
 10. Pravilnik o porezu na dodanu vrijenost
 11. Zakon o obveznim odnosima
 12. Zakon o reviziji
 13. Carinski zakon
 14. Uredba za provedbu Carinskog Zakona
 15. Zakon o carinskoj tarifi
 16. Zakon o trgovini
 17. Zakon o osnovama deviznog sustava,deviznog poslovanja i prometa zlata
 18. Ostali podzakonski akti vezani uz navedene zakone


KONTAKT
Možete nas pronaći na Poljičkoj cest 23, LGV company d.o.o., Split.

Knjigovodstvene usluge, promet nekretninama, energetski certifikati.

icon 1 Poljička cesta 23, Split

icon 2 +385-(21)-544-718

icon 2 +385-(98)-982-6667

icon 3www.lgv-company.com


icon
Jer, koji od nas, htijući zidati kulu najprije ne sjedne i, izračunavši troškove, pogleda ima li dovoljno da bi je završio.